GDPR – Vår personuppgiftspolicy

När du i samband med bokning av behandling lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt GDPR.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om eventuella frågor uppstår.

Du har alltid möjlighet att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade. Läs mer här.

Information om vilka personuppgifter vi hanterar

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund och hantera vår relation med dig som kund på ett professionellt sätt. De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och faktureringshistorik.

Hur vi hanterar och använder personuppgifter

Alla personuppgifter om kunder samlas i vårt affärssystem och boknings system. Utöver detta har vi ingen registrering eller separata noteringar om enskilda kunder. Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera, hantera betalningar och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.

Så samlar vi in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du besöker oss som kund.

Hur länge personuppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation och endast i det syfte som uppgifterna samlades in från början. Om en kund är inaktiv i 5 år tas informationen bort.

Till vem uppgifterna lämnas ut

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part

Dessa uppgifter hanteras endast av oss på salongen och lämnas inte ut till obehöriga.